สลากออมสิน
superhuay-สลากออมสินดิจิทัล 2 ปี มาแล้ว

สลากออมสินดิจิทัล 2 ปี มาแล้ว

สลากออมสิน 10 เม.ย. 2563 (21:38 น.)

สลากออมสินดิจิทัล คือ สลากออมสินแบบพิเศษที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝาก–ถอน-ตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทัล และตรวจสอบเงินรางวัลสลากผ่าน MyMo ได้ด้วยตนเอง โดยสำหรับ สลากอายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง) ราคาต่อหน่วย ราคาหน่วยละ 100 บาท

สลากออมสินดิจิทัล

ดอกเบี้ยครบอายุ

 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี รับดอกเบี้ย 0.15 บาท / หน่วย
 • ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ย 0.40 บาท / หน่วย

ช่องทางการจำหน่าย

ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 2 ปี ผ่าน MyMo

ค่าส่วนลดถอนก่อนกำหนด

 • ถอนก่อนครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2 บาท / หน่วย
 • หลังครบ 3 เดือน ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด จ่ายดอกเบี้ยแบบ Step Up

สลากครบอายุ

โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน

การรับเงินรางวัล

เมื่อถูกรางวัลจะประกาศผ่าน Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับทันที พร้อมโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีในวันถัดไป (ห้ามถอนสลากก่อนเงินรางวัลจะเข้าบัญชี)

สลากออมสินดิจิทัล

การออกรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
 • *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*
 • ถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของช่อง 2NBT Facebook Live :NBT2HD ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น.
 • ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น.

วงเงินการฝากสลาก

 • สามารถทำรายการฝากสลากได้สูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับวงเงินการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 / 5,000 / 10,000 / 50,000 / 100,000 / 500,000 บาทต่อรายการ
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว

เงื่อนไขการฝาก-ถอน

 • การฝาก วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาท/ วัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • การถอน  สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้ แต่ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ ต้องถอนทั้งรายการฝาก
สลากออมสินดิจิทัล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน สลากดิจิทัล สลากออมสิน สลากออมสินดิจิทัล ออมเงิน