สลากออมสิน
superhuay-สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมทรัพย์ที่ให้คุณได้มากกว่าการออม งวดที่ 132

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมทรัพย์ที่ให้คุณได้มากกว่าการออม งวดที่ 132

สลากออมสิน 17 ก.พ. 2563 (17:41 น.)

คนที่มองหาทางเลือกในการออมและพร้อมไปกับการลงทุนห้ามพลาด กับ สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี ที่ไม่ใช่ให้เพียงคุณได้ออมเท่านั้น แต่ยังให้โอกาสคุณได้ลุ้นรางวัลสูงสุดกว่า 10 ล้านบาท และเมื่อครบระยะสัญญาแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้ลงทุนไปก็ยังได้กลับคืนพร้อมมอัตราดอกเบี้ยที่ทาง ธนาคารออมสิน ได้กำหนดไว้

ข้อมูลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี

สลากออมสิน พิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 132 หน่วยละ 50 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50.50 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี

ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เฉพาะในการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิมรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 10,000,000 บาท เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง เงินรางวัลครั้งละ 20,000,000 บาท โดยมีผลกับสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ทุกงวด

โดยธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี ณ ธนาคาราออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 16 ของเดือน สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 KHz. หรือ ใครที่ไม่สะดวก ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย Facebook Fanpage : NBT2HD ได้เช่นกัน

หลักเกณฑ์

สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี งวดที่ 132 เริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยบุคคลที่สามารถฝากกับสลากออมสินได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป รวมไปถึงนิติบุคคลทุกประเภท ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีฝากประเภทเผื่อเอาไว้สำหรับเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและรับโอนเงินดอกเบี้ยเมื่อครบอายุสัญญา

ผลตอบแทนขั้นต่ำสำหรับงวดที่ 132

จำนวนเงินฝาก ผลตอบแทนต่อปี
ไม่ถึง 500,000 บาท 0.33 %
500,000 1.05 %
5,000,000 1.19 %

ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับต่อหน่วย เงินได้คืนเมื่อถอนคืนต่อหน่วย
ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี 0 50
ฝากครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 0.125 % 50.125
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 0.25 % 50.25
ฝากครบ 3 ปี 0.50 % 50.50

จากตารางข้างต้นจะเป็นการเปรียบเทียบในการซื้อสลาก 1 หน่วย ในราคา 50 บาท ทั้งนี้ สำหรับคนที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน แล้วทำการถอน จะต้องถูกหักค่าปรับไปหน่วยละ 1 บาท นั่นก็คือเหลือ 49 บาทต่อหน่วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ลงทุน สลากออมสิน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี