สลากออมสิน
superhuay-ประวัติและวิวัฒนาการการออก สลากออมสิน

ประวัติและวิวัฒนาการการออก สลากออมสิน

สลากออมสิน 7 ก.พ. 2563 (15:29 น.)

สลากออมสิน คุณผู้อ่านทุกท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่ามันคือรูปแบบการออมที่มาพร้อมกับการให้คนที่ออมได้ลุ้นผลรางวัลไปด้วย ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนัก เพราะรูปแบบการออมนี้ ก็เกิดขึ้นมาได้กว่า 70 ปี แล้ว วันนี้ superhuay.com จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปล่วงรู้ถึงประวัติความเป็นมาของทางสลากออมสินกันว่า มีรูปแบบการออกสลากและการออมเป็นยังไงมาบ้าง ก่อนที่จะเป็นเหมือนที่เราเห็นและรู้จักกันในปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา สลากออมสิน

เดิมทีการออกสลากของสลากออมสินนั้น จัดทำเพื่อให้ไทยหันกลับมาออมเงินกันมากขึ้น ด้วยการเปิดให้ออมเงินกับธนาคารพร้อมไปกับการลุ้นรางวัลการออกสลาก และสลากออมสินได้เริ่มมีการออกจำหน่ายครั้งแรก ในรูปแบบของ “สลากออมสินสามัญ” โดยธนาคารออมสินได้ออกให้บริการรับฝากรวมทั้งสิ้น จำนวน 6 งวด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ไปจนถึง พ.ศ. 2490 แต่ต่อมาทางธนาคารออมสินได้ทำการพัฒนาและปรับปรุง ให้มีการออกจำหน่าย “สลากออมสินพิเศษ” โดยเริ่มให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486 มาจนถึงปัจจุบัน และตลอดเวลาที่ผ่านได้มีการปรับปรุงให้มีรูปแบบเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงเงินรางวัลที่ได้ให้เหมาะสมกับแต่ละยุคสมัยตลอดมานับแต่แต่เริ่มมีการออกสลากส่วนประวัติการออกสลาออมสินแต่ละแบบมีดังนี้

สลากออมสินสามัญ

ถือว่าเป็นการออกสลากออมสินรูปแบบแรก โดยความตั้งใจแรกที่ออกสลากออมสินสามัญ เพื่อเป็นการชักจูงประชาชนที่ชอบในการเสี่ยงโชค หันมาเก็บออมเงินกันมากขึ้น ดีกว่าเสี่ยงโชคไปแล้วเงินที่ลงทุนไปไม่ได้กลับมา เพราะหากซื้อสลากไปแล้ว เงินต้นก็ยังอยู่ ครบกำหนดก็ได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืน เริ่มฝากงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2485 ที่ราคาฉบับละ 5 บาท วางจำหน่ายไปจำนวนทั้งหมด 40,000 ฉบับด้วยกัน จะออกรางวัลทุก 3 เดือน โดยรูปแบบการซื้อสลากออมสินแบบสามัญนั้น จะจ่ายคืนให้ฉบับละ 3.50 บาท เมื่อฝากครบ 5 ปี ได้ดอกเบี้ยฉบับละ 25 สตางค์ และในงวดต่อๆมา ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนราคาต่อหน่วยเงินรางวัล รวมไปถึงระยะเวลาในการฝาก เพื่อเป็นการจูงใจต่อผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้น มาจนถึงงวดที่ 6 จึงได้ทำการระงับการจำหน่าย

สลากออมสินพิเศษ

หลังจากที่ได้ทำการระงับการจัดจำหน่าย สลากออมสินสามัญไป ทางธนาคารออมสินก็ได้ทำการพัฒนาสลากออมสินพิเศษต่อ โดยได้มีการปรับปรุงในส่วนของเงื่อนไข ราคา อายุและดอกเบี้ย ให้ดูเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการเงินในยุคสมัยนั้นมากขึ้น รวมไปถึงเพื่อเป็นสลากที่ระบุชื่อเจ้าของเป็นครั้งแรก และสามารถถอนคืนได้เต็มมูลค่าที่ฝาก ไม่มีการหักภาษีหรือค่าทำเนียมใดๆทั้งสิ้น จนทำให้ประชาชนรู้จักสลากออมสินในลักษณะ “สลากออมสินไม่กินทุน” และกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของสลากออมสินมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่สลากออมสินพิเศษงวดที่ 1 มีราคาอยู่ที่ฉบับละ 2 บาท มีอายุครบสัญญา 5 ปี เมื่อฝากครบอายุ ได้ดอกเบี้ยฉบับละ 10 สตางค์ เริ่มรับฝากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2486

สลากออมสินกุศล

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ทางธนาคารออมสินได้จึงได้ทำการจัดจำหน่ายสลากออมสินกุศล เพื่อเป็นการระดมเงินฝากจากประชาชน จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินส่วนนี้อีกต่อหนึ่ง นำไปแก้ปัญหาความยากไร้ให้แก่เกษตรกร โดยมีราคาฉบับละ 20 บาท มีอายุ 5 ปี และจะออกรางวัลทุกวันที่ 10 ของเดือน เมื่อครบอายุแล้วผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเท่าเดิม(ไม่มีดอกเบี้ยให้) เริ่มทำการจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2533

สลากออมสินพิเศษ รุ่นธนโชค

เป็นสลากออมสินที่จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ฝากที่ต้องการออมเงินระยะยาว ราคาหน่วยละ 100 บาท เมื่อฝากครบ 10 ปี ได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 10 บาท ออกรางวัลทุก 3 เดือน คือเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม เริ่มรับฝากครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 เป็นครั้งแรกที่ธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งภาพ เข้าประกวด โดยภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จะได้รับ การนำมาพิมพ์เป็นสลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) งวดที่ 1

 สลากออมสินพิเศษ รุ่นธนโชค

สลากออมสินพิเศษประเภทพิมพ์มูลค่า ธนาคารออมสินได้พิมพ์สลากออมสินพิเศษประเภทนี้ขึ้น เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน เป็นภาพ พระบรมราชนิเวศน์และพระตำหนักที่ประทับของพระองค์ มี 6 ชนิด ราคาคือ 500 บาท 900 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท และ 500,000 บาท พร้อมกันนี้ได้จัดทำปกผ้าไหมสำหรับใส่สลากออมสิน เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆ หรือเก็บเป็นของที่ระลึก เริ่มจำหน่ายครั้งแรกพร้อมกับสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547

 สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28

เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี วัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางธนาคารออมสินจึงได้ จัดทำสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 28 นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองดังกล่าว โดยจัดจำหน่ายในราคาหน่วยละ 50 บาท เมื่อทำการฝากครบอายุ 3 ปีแล้วจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1 บาท มีโอกาสถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยที่สลากออมสินตัวนี้ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือผู้ซื้อสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ รวมไปถึงสามารถนำไปประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ด้วยเช่นกัน

สลากออมสินพิเศษ งวดที่ 32

จัดจำหน่วยในราคาหน่วยละ 50 บาท เมื่อฝากครบอายุ 3 ปีแล้ว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 4.25 บาท มีโอกาสถูกรางวัล 35 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 20 ของเดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท รวมไปถึงรางวัลอื่นๆ ที่ทางธนาคารออมสินได้จัดไว้ให้อีกมากมาย

อย่างไรก็ดี เป้าหมายในการจัดทำขึ้นของสลากออมสินตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ก็เพื่อให้ประชาชนที่ชอบในการเสี่ยงโชค มีวินัยในการออมเพิ่มมากขึ้น โดยเอาเงินที่เสียเปล่าตรงนั้น เลือกเอามาลงทุนกับทางสลากออมสินจะมีแต่ได้กับได้ ถึงแม้โอกาสในการถูกรางวัลจะน้อย แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเงินที่คุณได้ซื้อสลากไปก็มีแต่จะได้กับได้ ได้ทั้งดอกเบี้ย และโอกาสที่จะถูกรางวัลไปด้วย ซึ้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักออม หรือคิดไม่ออกว่าจะเก็บเงินยังไงให้เงินงอกเงยได้ดี สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตรวจ สลาก ออมสิน ธนาคารออมสิน สลากออมสิน ออมเงิน